Onkoloji Merkezi

Medstar Antalya Hastanesi Kanser Merkezi, üslendiği “Kanserle Savaş” misyonuyla, Türkiye’de ilk’lerin gerçekleştirildiği, en gelişmiş kanser merkezlerinden biri olarak hizmet veriyor.

Kanser tanı ve tedavisine yönelik tüm klinikleri ortak bir felsefe ile bir araya getiren merkez, bilimselliği ileri teknoloji ile birleştirerek insan sevgisini ön planda tutuyor.

Günümüzde, kanserde “One size fit all” yani “Tek bir tedavi yöntemi tüm hastalara iyi gelir” modelinin terk edildiği ve “Bireye özgü tedaviler”in benimsendiği bir anlayışla çalışan merkez,  Türkiye’de Hematoloji ve Tıbbi Onkoloji’nin bir bütün olarak çalıştığı ilk kurum özelliği taşıyor.

Kanser tedavisinde konsey yaklaşımı

Kanser, artık tek bir doktorun kontrolünde tedavi edilebilen bir hastalık olmaktan çıkıyor. Hastanın tanı ve tedavisinin planlanması, konsey kararı ile gerçekleştiriliyor. Medstar Kanser Merkezi’ni diğer merkezlerden ayıran özellik de bu. Çünkü merkezde;  Hematoloji, Tıbbi Onkoloji, Enfeksiyon, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi, Patoloji, Girişimsel Radyoloji ve cerrahi gibi kanser hastalığının tanı ve tedavisinde önemli yer tutan birimler bir arada bulunuyor. Tanısı konulan hastalar tüm bu ekibin katılımıyla oluşturulan konseyde değerlendirilerek, kendisine en uygun tedaviyi alıyor. Hafta bir oluşturulan konseyde, merkezde ya da merkezin dışında tedavi gören hastaların sağlık durumları değerlendiriliyor.

Hastanın tedavi planına dahil edilmesi

Gelişen tıbbi tedavi stratejileri ve yeni akıllı ilaçların doğru kullanımı, çok sayıda bilimsel verinin iyi yorumlanmasıyla gerçekleşiyor. Bu nedenle tedavi kararı öncesi eldeki tüm hasta ve tümör verileri detaylı olarak incelenerek, dünya çapında kullanılan rehberler (Amerika rehberi; NCCN, Avrupa rehberleri; ESMO Guideline, St. Gallen) doğrultusunda analiz ediliyor ve hastaların durumlarına göre Onkoloji Konseyi’nin de görüşü alınarak son karar veriliyor. Tedavi kararında hastanın yaşı, eşlik eden hastalıkları, bireysel tercihleri, psikososyal özellikleri de göz önüne alınarak, tedavi planına katılımı sağlanıyor. Çünkü tedavinin ana fikrini, yalnızca doğru ilacın doğru hastaya, damardan ya da ağızdan verilmesi değil; sevgi, insana duyulan saygı, umut ve güveni hasta ve ailesine aktarma çabası oluşturuyor. 

Her kanser türüne özel tedavi

Kanser üssüne dönüştürülen Medstar Antalya Hastanesi’nde, kanserle savaşın her aşamasında hastaya yönelik özel tedaviler uygulanmaktadır. Kan kanserlerinin ve kemik iliği yetmezliği gibi bazı hastalıkların tedavisinde uygulanan kemik iliği nakli, solid tümör hastalarında da gerçekleştiriliyor.  Kemik iliği nakli, hastanın kendisinden (otolog) ya da akraba veya akraba dışı (allogeneik) uyumlu olan bir vericiden yapılabiliyor. İç hastalıkları bölümü ile multidisipliner yaklaşım dahilinde; hastaların temel tedavi ve bakım hizmetleri, kemik iliği nakli konusunda deneyimli bir ekip tarafından veriliyor.  Hastaların tedavisi, enfeksiyon risklerine karşı kök hücre nakil ünitesinde, hepafiltre sisteminin bulunduğu tek kişilik odalarda sağlanıyor. Nakil ünitesi açıldığı günden itibaren yapılan ve başarıyla sonuçlanan nakil sayısı ise 60.