Psikolojik Destek

Onkoloji merkezimizde, kanser tanısı konan hastalarımız ve aileleri bir bütün olarak ele alınmaktadır. Psikolojik destek hastalığı ve tedavisi sırasında hastanın yanı sıra ailesini verilmektedir.

Kanser tedavisi gören hastalarımıza, tanı aşamasından başlayarak tüm tedavi süreçlerinde psiko-onkoloji ekibi tarafından psikolojik destek verilmektedir. Uzun ve zor geçen tedavi sürecinde sadece hastalarımız değil hasta yakınlarımızda özel eğitimli psiko-onkolojik ekibimizden her konuda destek alabilir. Psikolojik desteğimizdeki amaç hastamızın yasadığı bu süreçte karşılaştığı psikolojik, duygulanım durumları(kabullenememe, öfke, pazarlık, depresyon, kaygı) ile başa çıkabilme ve günlük yasam kalitesini artırmaktır. Bu zorlu süreç hasta kadar hasta yakınını da derinden etkilemektedir. Tanının konulması ile birlikte ailede ki günlük yaşam alışkanlıları değişmekte, aile bireylerinin görev ve sorumlulukları artmakla beraber bazı değişikliklerde yaşanabilmektedir. Medstar Antalya Hastanesi Onkoloji bölümü kanser tanısı konan bireyi ve ailesini bir bütün olarak ele alır ve ailedeki tüm bireylere psikolojik destek vermeyi hedefler.

Aile bireylerine verilen destek içeriğinde

  • Bu süreçte çocuklara nasıl yaklaşılmalı? 
  • Hastalıklar çocuklara nasıl anlatılmalı? Çocuğun yaşına göre iletişim kuralları? Çocukla paylaşım konusunda anne-babaya psikolojik destek?
  • Çocuk ile iletişim seansı kişiye özel olarak düzenlenmektedir.

Psiko-Onkoloji’ den kimler yararlanabilir?

  • Ayaktan tedavi gören hastalarımız
  • Yatan hastalarımız
  • Hasta eşi Hasta çocukları
  • Hasta anne- babası
  • Hastanın kardeşleri
  • Donör
  • Diğer akraba ve tanıdık bireyler